Jenis Pelayanan Pada Kepaniteraan Hukum

 1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
 2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
 3. Permohonan pendaftaran penolakan waris;
 4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
 5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
 6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
 7. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
 8. Permohonan pendaftaran surat kuasa Insidentil;
 9. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
 10. Permohonan legalisasi surat;
 11. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
 12. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
 13. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;